вгору

Чи має право уповноважена особа підписувати заяву за формою 1-ОПП?

05.11.2019

Держава: звітність та податки

Платник податків має право представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника. Це визначено пп. 17.1.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Також ст. 244 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) визначено, що довіреність - письмовий документ, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи (ст. 246 ЦКУ).

Отже, у разі тимчасової відсутності керівника уповноважена особа має право підписати заяву за ф. № 1-ОПП на підставі довіреності від імені юридичної особи. У разі відсутності керівника з об’єктивних причин, заяву за ф. № 1-ОПП може підписати інша особа, яка уповноважена установчими та/або організаційно-розпорядчими документами виконувати обов’язки керівника.

Про це нагадали фахівці ДПС у Волинській області.

Форма заяви №1-ОПП (ідентифікатор форми J 1312101) реалізована в програмі M.E.Doc.

Читайте про підписання документа співробітниками в інструкції користувача, про те, що нові ВПП повинні подати ф. № 1-ОПП до 15.11.2019 р., а також про те, що відповідальним за ведення бухгалтерського та податкового обліку є керівник, у Блозі бухгалтера та у розділі Інформер програми M.E.Doc.