вгору

Джерела виплати зарплати та максимальний розмір оплати праці керівників держпідприємств: є законопроект

06.03.2019

Зарплата

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати праці працівників підприємств, установ, організацій» (№ 10088 від 26.02.2019 р.).

Законопроектом пропонується визначити джерела фінансування на оплату праці, а також встановити на законодавчому рівні максимальний розмір оплати праці керівників держпідприємств.

Передбачено внесення змін до Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), зокрема, додається нова ст. 94-1 щодо джерел фінансування коштів на оплату праці. Аналогічні зміни будуть внесені і до ст. 4 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі – Закон № 108).

Для зручності усі відповідні джерела фінансування згрупуємо у таблицю:

Працівники суб’єктів господарювання

Фінансування оплати праці

Підприємств:

 

 • комерційних (не фінансуються з бюджету)
 • частина доходу;
 • інші кошти, отримані на підставах, не заборонених законом
 • державної та комунальної власності
 • частина доходу;
 • інші кошти, отримані на підставах, не заборонених законом;
 • дотації з бюджету
 • які фінансуються з бюджету
 • кошти, які виділяються з відповідних бюджетів;
 • частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності;
 • кошти з інших законних джерел

Громадських об’єднань

кошти, що формуються згідно з статутами громадських об’єднань

Роботодавців-фізосіб

власні коштів роботодавців-фізосіб

У разі прийняття закону буде внесено зміни й до ст. 97 КЗпП та до ст. 15 Закону № 108.

Зокрема, передбачено встановлення максимального розміру оплати праці керівників підприємств, основаних на державній та комунальній власності, та об’єднань державних підприємств – 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні –

57 630 грн). Слід зазначити, що надбавки, доплати, премії, винагороди, інші заохочувальні, гарантійні та компенсаційні виплати будуть враховуватися у цей максимальний розмір оплати.

Законопроектом також визначено, що право працівника на оплату праці за трудовим законодавством, колективними угодами, колективним і трудовим договорами не може бути порушено через брак у роботодавця коштів на оплату праці або з інших підстав.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, зазначений підхід відповідатиме як принципу соціальної справедливості в оплаті праці, так і принципу ефективності діяльності юридичних осіб державної форми власності.

У разі прийняття закон набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.