вгору

Методрекомендації щодо заповнення Звіту по заборгованості зі сплати страхових коштів – від ФСС

07.02.2019

Держава: звітність та податки

Зарплата

Форму Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України (далі – Звіт по заборгованості) було затверджено постановою правління ФСС від 12.12.2018 р. № 28. У зв’язку цим ВД ФСС надала Методичні рекомендації щодо його заповнення та подання.

Подають Звіт по заборгованості лише ті страхувальники, які станом на звітну дату мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, до відділень робочих органів ВД ФСС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).

Зверніть увагу! Звіт складається наростаючим підсумком з початку року в гривнях з копійками та подається щокварталу.

Строк подання:

  • за I квартал – до 10 квітня;
  • за I півріччя – до 10 липня;
  • за 9 місяців – до 10 жовтня;
  • за рік – до 15 січня наступного за звітним року.

Звіт можна подати:

  • на паперових носіях;
  • надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання Звіту).

Звіт вважається поданим при отриманні від страхувальника поштовим відділенням відповідного відправлення зі Звітом. При цьому страхувальник не несе відповідальності у разі втрати, псування поштового відправлення, його невчасного вручення з вини оператора поштового зв’язку. Однак отримавши повідомлення про втрату або псування звіту страхувальник протягом 5 робочих днів повинен надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) другий примірник Звіту із копією повідомлення про псування або про втрату звіту до відповідного робочого органу ВД ФСС.

Якщо до кінця звітного періоду вся сума заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду (або сума, що її перевищує) погашається, Звіт по заборгованості не подається.

Нагадуємо, звіт складається із заголовної частини та двох таблиць, порядок заповнення яких докладно викладено у Методрекомендаціях:

  • Таблиця 1. «Розрахунки по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів»;
  • Таблиця 2. «Відомості про залишок заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду».

Після заповнення Звіт завіряється підписами керівника та головного бухгалтера (якщо така посада є наявною у страхувальника) та печаткою (також за наявності).

Нагадаємо, що про нову форму звітування з I кварталу 2019 р. щодо заборгованості по страхових коштах ми повідомляли у Блозі бухгалтера.

До відома наших користувачів! Форма Звіту по заборгованості з’явиться в одному з найближчих оновлень М.E.Doc. Її можна буде заповнити та роздрукувати для подання до ФСС.