вгору

Набрав чинності закон про авторизованих економічних операторів

08.11.2019

Держава: звітність та податки

07.11.2019 р. набрав чинності Закон України від 01.10.2019 р. № 141-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (далі – Закон № 141).

Він був розроблений на виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та Угоди Світової організації торгівлі про спрощення процедур торгівлі.

Закон запроваджує в українському законодавстві механізм інституту авторизованих економічних операторів (далі – АЕО), аналогічний тому, що функціонує в ЄС, з перспективою подальшого взаємного визнання.

Кому може надаватися статус авторизованого економічного оператора?

Законом № 141 вносяться зміни, зокрема, до ст. 12 Митного кодексу України (далі – МКУ).

Поняття АЕО

Відповідно до ч. 1 ст. 12 гл. 2 розд. I МКУ підприємство-резидент, що виконує будь-яку роль в міжнародному ланцюзі постачання товарів (виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач складу) та отримало авторизацію відповідно до вимог цієї глави, набуває статус авторизованого економічного оператора (АЕО).

Типи АЕО

Авторизація АЕО може бути таких типів (ч. 2 ст. 12 гл. 2 розд. I МКУ):

1) про надання права на застосування спеціальних спрощень (далі – АЕО-С);

2) про підтвердження безпеки та надійності (далі – АЕО-Б).

Підприємство самостійно обирає тип авторизації та може одночасно мати авторизації обох типів. Авторизація АЕО визнається на всій території України.

У той же час, визнання митними адміністраціями іноземних держав авторизації АЕО, отриманої підприємствами-резидентами, здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.

Критерії АЕО

Критерії для надання авторизації АЕО (далі – критерії АЕО) визначені ч. 3 ст. 12 гл. 2 розд. I МКУ (див. Таблицю).

Таблиця

Критерії АЕО

АЕО-С

АЕО-Б

1) дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності;

+

+

2) належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації;

+

+

3) стійкий фінансовий стан;

+

+

4) забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства;

+

 

5) дотримання стандартів безпеки та надійності.

 

+

Авторизація АЕО-С або АЕО-Б, за умови, що її дія не зупинена або така авторизація не анульована, є підтвердженням відповідності підприємства критеріям.

Авторизація АЕО надається безоплатно та діє безстроково. Але у деяких випадках (за ст. 17-18 МКУ) дія авторизації АЕО може бути зупинена або авторизація АЕО може бути анульована.

Що зміниться?

Зміниться процедура декларування товарів. Зокрема, Закон № 141 передбачає запровадження:

  • загальної декларації прибуття;
  • спрощеної декларації, які застосовуються в ЄС;
  • уніфікованої митної квитанції – документа встановленої форми, який у випадках, передбачених МКУ, засвідчує факт справляння органом доходів і зборів грошових коштів, прийняття грошової застави, передачі йому товарів, транспортних засобів на зберігання.

Планується, що провадження програми АЕО сприятиме наданню суттєвих спрощень митних формальностей для підприємств з високим ступенем довіри, дозволить реалізувати майбутнє взаємне визнання статусу АЕО уповноваженими органами інших держав, надасть можливість українським підприємствам брати участь у формуванні безпечних ланцюгів постачання товарів та сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.

КМУ до 07.05.2020 р. повинен привести нормативно-правові акти у відповідність до норм Закону № 141 та видати необхідні акти. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, до 01.06.2021 р. необхідно розробити та впровадити порядок подання та обробки в електронній формі документів, що додаються до митної декларації (розд. II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 141).