вгору

Наслідки для платника у разі несплати податків та неподання звітності

07.02.2019

Держава: звітність та податки

Зауважимо, що згідно з Податковим кодексом України (далі – ПКУ) платники податків, податкові агенти несуть відповідальність у разі вчинення порушень щодо оподаткування. А контроль за дотриманням питань з оподаткування та іншого законодавства покладено на контролюючі органи (п.110.1 ПКУ).

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства застосовуються такі види юридичної відповідальності:

  • Фінансова;
  • Адміністративна;
  • Кримінальна.

В той же час застосування фінансової відповідальності передбачено у вигляді штрафних санкцій та пені.

По-перше, штрафні санкції застосовуються за порушення сплати узгодженої суми грошового зобов’язання (п. 126.1 ПКУ):

  • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
  • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

По-друге, штрафні санкції застосовуються за порушення строків сплати узгодженого грошового зобов’язання (п.126.2 ПКУ).

Передбачена відповідальність встановлена у розмірі 20% суми грошового зобов’язання.

По-третє, нарахування пені розпочинається при нарахуванні (п. 129.1 ПКУ):

- суми грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання;

- суми податкового зобов’язання, визначеного у випадках, не пов’язаних з проведенням податкових перевірок, – починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (в т. ч. за період адміністративного та/або судового оскарження);

- суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у т. ч. у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення помилок, – після спливу 90 к.д. (270 к.д у разі здійснення самостійного коригування відповідно до пп. 39.5.4 ПКУ), наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.

На суми грошового зобов’язання (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, коли її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 % річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

На суми грошового зобов’язання (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення, починаючи з 91 календарного дня (з 271 календарного дня у разі здійснення платником податків самостійного коригування), що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, із розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день (п. 129.4 ПКУ).

Нагадаємо, що річна облікова ставка становить 18,0%.

В-четвертих, за неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), на посадових осіб накладаються штрафні санкції у розмірі від 5 до 10 нмдг (ст. 163-2 КУпАП).

За такі ж самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, штраф накладається на посадових осіб у розмірі від 10 до 15 нмдг.

Якщо платник податків невірно заповнив реквізити платіжних документів або помилково спрямував кошти на невідповідний код бюджетної класифікації, кошти не надійдуть до відповідного рахунку бюджетної класифікації, а отже не буде погашена сума грошового зобов’язання платника податків.

У випадку непогашення у встановлені терміни самостійно визначеного грошового зобов’язання платник податків несе відповідальність, встановлену ст. 126 ПКУ та ст. 163-2 КУпАП. На суму податкового боргу нараховується пеня.

Про це також нагадали податківці офісу ВПП ДФС.

Докладніше про відповідальність за порушення нарахування, утримання та сплати податків, за арифметичну або методологічну помилку в податковій декларації та чи буде пеня та штраф у разі несвоєчасної сплати розстроченого боргу, читайте у Блозі бухгалтера.