вгору

Про визначення назви посади

01.03.2019

Зарплата

Мінсоцполітики листом від 07.02.2019 р. №21/0/191-19 надало роз’яснення щодо визначення назви посади згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010.

Назви посад (професій), які передбачається використовувати у штатному розписі підприємств, визначаються згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (далі – Класифікатор професій).

У разі відсутності у Класифікаторі професій назви посади, яка повністю відповідає покладеним на працівника обов′язкам, вибирається найближча за змістом назва, а в посадовій інструкції працівника зазначаються всі особливості роботи за цією посадою.

Наприклад, у Класифікаторі професій передбачено назви посад:

  • «Консультант» з кодом 2419.2 (професійне угрупування «Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності»);
  • «Аудитор» та «Консультант з податків і зборів» з кодом 2411.2 (професійне угрупування «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери»).

Класифікатором професій також передбачено правила розширення (уточнення) назв посад (професій) (Додаток В Класифікатора).

Згідно з приміткою 2 Додатка В до Класифікатора професій за наявності в користувача потреби в розширенні назв посад (професій) можуть використовуватись терміни і слова, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу.

Під час утворення розширених назв посад (професій) зберігається код базової посади (професії).

Таким чином, від зазначених назв посад можуть утворюватися назви:

  • «Консультант у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку» (код 2419.2);
  • «Аудитор у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку» (код 2411.2);
  • «Консультант з податків і зборів та бухгалтерського обліку» (код 2411.2).

Слід зазначити, що відповідно до норм ст. 64 Господарського кодексу України стосовно самостійності підприємства щодо визначення своєї організаційної структури, чисельності працівників і штатного розпису роботодавцю надається право самостійно визначати назви посад (професій), що застосовуються у штатному розписі, але ці назви мають відповідати Класифікатору професій.

Конкретний перелік посадових обов′язків визначається посадовими інструкціями працівників на основі кваліфікаційної характеристики найближчої за своїми обов′язками професійної назви роботи або з урахуванням розподілу праці, завдань та обов′язків, які плануються або фактично склалися між працівниками у робочому процесі.

Дане роз’яснення розміщено на сайті Управління Держпраці.

Нагадаємо, що ми вже надавали роз’яснення у Блозі бухгалтера щодо формування посад за допомогою похідних слів та заповнення Таблиці 5 додатку 4 Звіту з ЄСВ у таких випадках та отримали багато позитивних відгуків від наших користувачів. Ми вдячні за зворотній зв’язок, адже ми працюємо саме для вас!