вгору

Рента за користування радіочастотами – 2019: порядок та ставки не змінились

07.02.2019

Держава: звітність та податки

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України справляється відповідно до ст. 254 розд. IX ПКУ.

Хто є платником ренти та на підставі чого?

Платниками ренти є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, яким надано право користування цим ресурсом в межах виділеної частини радіосмуг загального користування (п. 254.1 ПКУ).

Право користування надається на підставі:

  • ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
  • ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
  • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
  • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

До відома! Згідно з ч. 4 ст. 5 Закону України від 01.06.2000 р. № 1770-III «Про радіочастотний ресурс України» загальні користувачі поділяються на групи:

  • суб'єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм;
  • суб'єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих радіоелектронних засобів;
  • технологічні користувачі і радіоаматори - юридичні чи фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.

Зауважимо, що відповідно до законодавства не сплачують рентну плату спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори.

Перелік спеціальних користувачів досить широкий та визначається ч. 2 ст. 5 цього Закону. Зокрема, до них відносяться: підрозділи і організації Міноборони України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України тощо.

Щодо ставок ренти та їх змін

Ставки ренти встановлено окремо для кожного виду користування радіочастотним ресурсом України у гривнях до одиниці виміру. Залежать вони від діапазону радіочастот та виду радіозв'язку. Це визначено п. 254.4 ПКУ.

КМУ надано право змінювати ставки ренти в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів виробників промислової продукції з рентної плати. Про це щороку до 1 червня за необхідності вноситься на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект (п. 4 розд. XIX «Прикінцеві положення» ПКУ). На 2019 рік відповідні зміни до ПКУ Кабміном не внесено, тому ставки ренти залишаються на рівні 2018 року.

Порядок обчислення ренти та її сплати також залишився без змін.

Розрахунок податкових зобовязань та сплата ренти

Форма Податкової декларації з рентної плати та Розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4-1 до декларації) затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 719, зі змінами.

Податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю. Отже, подати податкову декларацію з відповідним розрахунком необхідно протягом 20 календарних днів після закінчення звітного періоду за місцем податкової реєстрації. Ще 10 календарних днів (після закінчення граничного строку подання декларації) надається на сплату ренти.

Відповідні роз’яснення надано у листі ДФСУ від 31.01.2019 р. № 3037/7/99-99-12-03-04-17.

Нагадуємо нашим користувачам, що форма податкової декларації рентної плати з 12.02.2019 р. буде приведена у відповідність до норм чинного законодавства, зокрема, буде виключений додаток 4 «Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України», передбачений для квартальної звітності (ідентифікатор J(F)0810405).

Наразі діючі форми податкової декларації з рентної плати (місячної) J(F)0800204 та додаток 4-1 до неї (ідентифікатор J(F)0820404) реалізовані у М.E.Doc. Отже, за звітний період – січень 2019 р. – податкова декларація з розрахунком подається за старою формою.

Щодо введення нових форм, зокрема, податкової декларації з рентної плати (місячної) з ідентифікатором J(F)0800205 та додатку 4-1 до неї (J(F)0820405), та першого звітного періоду їх застосування чекаємо на роз’яснення податкових органів.