вгору

Відповідальність роботодавців за несплату ЄСВ

26.06.2019

Держава: звітність та податки

Зарплата

Нагадаємо, що Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №2464-VI (далі – Закон № 2464) визначено, що страхувальники-роботодавці зобов’язані сплачувати єдиний внесок (далі - ЄСВ), нарахований за відповідний базовий звітний період не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом, яким є календарний місяць. Такі вимоги зазначені ч. 8 ст. 9 Закону № 2464.

При цьому, гірничі підприємства зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

У разі, коли останній день строку сплати припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем таких строків сплати ЄСВ вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем. Це передбачено п. 11 розд. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449.

ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (п.12 ст. 9 Закону № 2464).

У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі ЄСВ до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність (ч. 11 ст. 9 Закону № 2464).

Суми ЄСВ, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, встановлені законодавством, є недоїмкою (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464).

За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату ЄСВ до роботодавців застосовуються штрафні санкції (ст. 25 Закону № 2464):

- за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів) у розмірі 10 % таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум;

- за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно не сплачених сум.

Зазначимо, що на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу (ч.10 ст. 25 Закону № 2464).

Крім того, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати ЄСВ посадові особи платників ЄСВ несуть адміністративну відповідальність, яка визначена ст. 165-1 КУпАП, зокрема:

Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, у тому числі авансових платежів, у сумі:

- що не перевищує 3 нмдг, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від 40 до 80 нмгд, а за повторне вчинення таких дій протягом року – від 150 до 300 нмдг.

- більше 300 нмдг – тягне за собою накладення штрафу на зазначених осіб, від 80 до 120 нмдг, а за повторне вчинення таких дій протягом року - від 150 до 300 нмдг.

Про це нагадали податківці офісу ВПП ДФС.

Докладніше про терміни сплати ЄСВ, подання звітності та ставки, а також про граничні строки сплати ЄСВ підприємцями у 2019 році, читайте у Блозі бухгалтера та програмі M.E.Doc у розділі «Інформер».