вгору

Відповідальність за відсутність посадової інструкції

03.04.2019

Зарплата

Обов’язки, права та відповідальність працівників закріплюють у посадових (робочих) інструкціях.

Посадова інструкція – це організаційно-правовий документ, в якому визначено основні завдання, обов’язки, права і відповідальність працівника при виконанні роботи на певній посаді (за відповідною професією).

Посадові інструкції працівників розробляються згідно з чинним законодавством та повинні відповідати вимогам діючого статуту товариства.

Посадова інструкція має бути розроблена для всіх посад, передбачених штатним розписом.

Наявність посадових інструкцій є обов’язковою на кожному підприємстві, а їх відсутність є порушенням законодавства про працю України.

Уніфіковані форми для посадової та робочої інструкцій містить Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схвалений протоколом Методичної комісії Держкомархіву від 20.06.2006 року № 3.

До посадових інструкцій можна вносити зміни та доповнення тільки на підставі наказу керівника підприємства за згодою працівника.

Відсутність посадової/робочої інструкції – це порушення вимог ст. 29 Кодексу законів про працю України, якою передбачено, що роботодавець зобов’язаний до початку роботи ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, роз’яснити права й обов’язки, забезпечити необхідними для роботи засобами.

Відповідальність за зазначене порушення:

Роз’яснення надало Держпраці в Івано-Франківській області.