вгору

Зміни до форми та Порядку складання звіту про контрольовані операції

04.09.2019

Держава: звітність та податки

Звертаємо увагу наших користувачів, що з 09.08.2019 р. набув чинності наказ Мінфіну від 10.06.2019 № 242 «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі – Наказ № 242).

У зв’язку з цим Офіс великих платників повідомив, що Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт), здійснені платниками податків протягом 2018 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими Наказом № 242.

Водночас Звіти за 2018 рік, подані платниками до набрання чинності Наказом № 242 та запровадження можливостей надання Звіту за оновленою формою, вважаються дійсними.

 Останній день подання Звіту за 2018 рік – 30.09.2019 року (включно).

Проект змін ми розглядали раніше у Блозі бухгалтера.

Тепер зупинимось більш докладно на затверджених змінах.

Зміни у Звіті та у додатках до Звіту:

  • у формі Звіту таблицю «Загальні відомості про контрольовані операції» доповнено новим рядком «Разом», в якому у графі 4 відображається підсумок загальної суми контрольованих операцій, здійснених за звітний рік з усіма контрагентами;
  • уточнено редакцію примітки щодо зазначення в облікових даних посадових осіб, які підписують Звіт, паспортних даних – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;
  • у новій редакції викладено Інформацію про пов’язаність осіб, яка наводиться у додатку до Звіту «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях».

Зміни у Порядку складання Звіту:

1. У розділі III «Порядок заповнення основної частини Звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» пункт 2 щодо зазначення сторони контрольованої операції у графі 2 Звіту доповнено новим абзацом:

«У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається повне найменування нерезидента.».

Таким чином, додано нові об’єкти контролю за трансфертним ціноутворенням, як це передбачено змінами до ст. 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). А саме, постійні представництва складатимуть Звіт за умови, що обсяг господарських операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

2. У розділі IV «Порядок заповнення додатка до Звіту» основні зміни стосуються доповнення положень щодо контрольованих операцій між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні. А саме, у додатку до Звіту «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях»:

- потрібно зазначати, як і раніше, повне найменування особи, яке зазначено у контракті (угоді);

- у графах 7 та 8 «Контракт (договір) дата / №» зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція – у разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору);

- в графах 14, 15 «Дата здійснення операції (з / по)» зазначається дата проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема, дата отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва – у разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні;

- у графі 16 «Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ТТДВ) (у валюті контракту/договору)» проставляється «0» – якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі;

- у графі 17 «Кількість» зазначається сума фінансування у валюті операції – якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі.

3. Новими позиціями доповнені додатки до Порядку, зокрема:

  • код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих (додаток 1) – новим рядком за кодом 050 «Господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ;
  • код типу предмета операції (додаток 4) – новим рядком за кодом 208 «Фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні»;
  • коди сторони операції (додаток 5) – новими рядками за кодами:

145

Нерезидент

Господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні 

146

Постійне представництво нерезидента в Україні

Господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні 

4. Також слід звернути окрему увагу на зміни у кодах ознаки пов’язаності осіб (додаток 2).

Так, внаслідок доповнення пп. 14.1.159 ПКУ новими критеріями, які враховуються для визначення пов’язаних осіб, додаток 2 «Код ознаки пов’язаності осіб» до Порядку викладено у новій редакції.

Такими новими критеріями є:

1) для юридичних осіб:

  • кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа – у додатку 2 присвоєно код ознаки 508;
  • повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та сама особа – код ознаки 509;

2) для фізичної особи та юридичної особи:

  • фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи – код ознаки 515.

У зв’язку з цим коди ознаки, які у попередній редакції додатка 2 мали коди 508-512 та 513-515, в оновленій редакції цього додатка відповідають кодам 510-514 та 516-518.

Також нагадаємо, що з 01.01.2018 уточнено критерій щодо розміру частки володіння фізичних осіб корпоративними правами юридичних осіб через ланцюг – у розмірі, що становить 20 і більше відсотків.

Роз’яснення надано ДФСУ у листі від 23.08.2019 №24465/7/99-99-15-02-01-17.

До відома наших користувачів! Нова форма Звіту (ідентифікатор форми J0104705 з додатками J0147105, J0147205) буде доступна, починаючи з оновлення 11.01.019 програми M.E.Doc.