вгору

Звіт про використання доходів неприбуткової організації за 2018: нюанси подання та заповнення

01.02.2019

Держава: звітність та податки

Нагадаємо, що неприбуткові організації подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт).

При цьому, як виключення, професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок подають Звіт тільки у разі порушень п. 133.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Граничний термін надання до органів ДФСУ Звіту за 2018 рік – не пізніше 01.03.2019.

Разом зі Звітом неприбуткова організація подає фінансову звітність (п. 46.2 ПКУ).

Кожне неподання/несвоєчасне подання Звіту тягне за собою накладання штрафу в розмірі 170 гривень. А в разі здійснення тих же дій платником податків, до якого протягом року був застосований штраф за таке порушення, – 1020 грн. за кожне неподання/несвоєчасне подання (п. 120.1 ПКУ).

Оскільки фінзвітність є додатком до Звіту, то неподання такої звітності тягне за собою невизнання Звіту (тобто Звіт буде вважатися неподаним). Відповідно, це призведе до накладання штрафу, встановленого п.120.1 ПКУ.

До уваги! Суб’єкти малого підприємництва та суб’єкти мікропідприємництва подають разом зі Звітом скорочену фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати та проставляють такі відмітки відповідно у графі «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» та графі «Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

До відома! В програмі M.E.Doc Звіт (J0101911) знаходиться в розділі Звітність – Реєстр звітів – Державна фіскальна служба.

Щодо заповнення окремих рядків Звіту

Основна частина Звіту складається з двох частин.

Частину І Звіту заповнюють всі неприбуткові організації незалежно від того, чи дотримались вони вимог, визначених п. 133.4 ПКУ.

У рядках 1.1 – 1.11 Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 – 2.6 Звіту – суми видатків (витрат).

Частина ІІ Звіту передбачена для розрахунку податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та заповнюється лише неприбутковими організаціями, які не дотримались вимог, визначених п. 133.4 ПКУ.

Розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, який відображається у рядку 5 Звіту повинен дорівнювати сумі рядків 3 та 4.

Об’єкт оподаткування розраховується із суми операції (операцій) нецільового використання активів (рядок 3) та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (рядок 4).

Водночас сума операції (операцій) нецільового використання активів складається із суми рядка 3.1 ГД «гуманітарна допомога» (дорівнює рядку «Усього-9» графи 7 розділу 4 додатка ГД) та рядка 3.2 частини ІІ Звіту.

Зазначене роз’яснення надала ГУ ДФС у Харківській області.